POWER FOR GOOD

Björnberget  Vindkraftspark

LokaliseringÅnge kommun, Västernorrlands län
Antal turbinerMax 60 vindkraftverk
Total förväntad kapacitet300 - 400 MW 


Nordisk Vindkraft planerar en vindpark vid Björnberget i Ånge kommun. Utredningsområdet består i huvudsak av skogsmark med ett antal mindre sjöar, små bäckar, tjärnar och myrmarker. Området har präglats av modernt skogsbruk. Björnberget utredningsområde är till stora delar utpekat som lämpligt för vindkraft i Ånge kommuns tillägg till översiktsplan som antogs av kommunen år 2010.

Tillstånd enligt miljöbalken vann laga kraft i augusti 2018. Planerad byggstart 2021.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor om projektet eller information som du tror kan vara bra för oss att ta del av.

Kontaktperson och projektledare för Björnberget vindpark är Tobias Bogeskär, tel. 031-339 59 10, mejl tobias.bogeskar@res-group.com

 

Karta över projektområdet