POWER FOR GOOD

Kyrkberget  Vindkraftspark

LokaliseringDalarna, Sverige
Antal turbiner10
Typ av turbinSiemens SWT-2.3-101
Turbinens effekt2.3 MW
Installerad kapacitet23 MW
Ägare / DriftansvarigJämtkraft AB
Driftår2011

LokaliseringDalarna, Sverige

Vindkraftsanläggningen  finns på Kyrkberget i Mora, Dalarna.

Platsen har valts efter en noggrann prövning vad gäller naturintressen. Nordisk Vindkraft har valt att stödja ortens skoterklubb och jaktlag med upprustning av "slogbodar" och jaktstuga.

Projektet såldes till Jämtkraft AB, byggnation påbörjades tidigt 2010, med driftsättning våren 2011.